Wyniki naboru

Wyniki naboru

Referent/Specjalista w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych w ZZK.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent/Specjalista w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych w Zarządzie Zasobu Komunalnego (umowa o pracę)   Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje, że nie [...]

Referent/Specjalista w Biurze Obsługi Klienta w ZZK.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent/Specjalistaw Biurze Obsługi Klientaw Zarządzie Zasobu Komunalnego     Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została [...]

Referent/Specjalista ds. administrowania zasobem komunalnym w Biurze Obsługi Klienta w ZZK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent/Specjalista ds. administrowania zasobami komunalnymiw Biurze Obsługi Klientaw Zarządzie Zasobu Komunalnego     Informuję, że w wyniku zakończenia procedury [...]

Referent/Specjalista w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych (umowa na zastępstwo)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent/Specjalista w Dziale Wspólnot Mieszkaniowychw Zarządzie Zasobu Komunalnego(umowa na zastępstwo)       Informuję, że w wyniku zakończenia procedury [...]

Referent/Specjalista w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych w ZZK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent/Specjalista w Dziale Wspólnot Mieszkaniowychw Zarządzie Zasobu Komunalnego(umowa o pracę)      Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje, [...]

Referent/Specjalista ds. budowlanych w Biurze Obsługi Klienta

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent/Specjalista ds. budowlanych w Biurze Obsługi Klientaw Zarządzie Zasobu Komunalnego      Dyrektor  Zarządu  Zasobu  Komunalnego  we  [...]

Starszy specjalista/Główny specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Starszy specjalista/Główny specjalistaw Dziale Finansowo-Księgowymw Zarządzie Zasobu Komunalnego       Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na [...]

Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w Pionie Technicznym,

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w Pionie Technicznymw Zarządzie Zasobu Komunalnego      Dyrektor  Zarządu  Zasobu  Komunalnego  we  [...]

Starszy referent/Specjalista ds. technicznych w specjalności budowlanej w Biurze Obsługi Klienta..

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Starszy referent/Specjalista ds. technicznych w specjalności budowlanej w Biurze Obsługi Klientaw Zarządzie Zasobu Komunalnego       Dyrektor  Zarządu  [...]

Inspektor nadzoru robot branży sanitarnej w Pionie Technicznym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w Pionie Technicznymw Zarządzie Zasobu Komunalnego      Dyrektor  Zarządu  Zasobu  Komunalnego  we  [...]

Starszy referent/Specjalista ds. technicznych w specjalności budowlanej w BOK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Starszy referent/Specjalista ds. technicznych w specjalności budowlanej w Biurze Obsługi Klientaw Zarządzie Zasobu Komunalnego       Dyrektor  Zarządu  [...]

Inspektor nadzoru robót branży budowlanej w Pionie Technicznym.

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Inspektor nadzoru robót branży budowlanej w Pionie Technicznymw Zarządzie Zasobu Komunalnego   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko [...]

Starszy referent/Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Biurze Obsługi Klienta

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Starszy referent/Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury [...]

Referent-Specjalista w Dziale Eksploatacji i Dzierżaw,

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent - Specjalista w Dziale Eksploatacji i Dzierżaw w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na [...]

Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w Pionie Technicznym.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w Pionie Technicznym w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu     Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu [...]

Referent/Specjalista ds. budowlanych w Dziale Przygotowania Inwestycji.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent/Specjalista ds. budowlanych w Dziale Przygotowania Inwestycji w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu     Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we [...]

Pracownik w dziale Zasobów i Dzierżaw

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Pracownik w Dziale Zasobów i Dzierżaw w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu     Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje, że [...]

Referent-Specjalista w dziale Eksploatacji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent – Specjalista w Dziale Eksploatacji w Zarządzie Zasobu Komunalnego (umowa na zastępstwo)   Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje, że [...]

Starszy referent ds. administrowania zasobem gminnym w Biurze Obsługi Klienta - umowa na zastępstwo

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Starszy referent ds. administrowania zasobem gminnym w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego (umowa na zastępstwo)     Informuję, że [...]

Referent w Dziale Księgowości Zasobu Gminnego w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu (umowa na zastępstwo)

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent w Dziale Księgowości Zasobu Gminnego w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu (umowa na zastępstwo)   Informuję, że w wyniku [...]

Referent/Specjalista ds. budowlanych w Dziale Przygotowania Inwestycji w ZZK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent/Specjalista ds. budowlanych w Dziale Przygotowania Inwestycji w Zarządzie Zasobu Komunalnego   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na [...]

Referent/Specjalista ds. płac w Dziale Finansowo-Księgowym w ZZK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent/Specjalista ds. płac w Dziale Finansowo-Księgowym w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury [...]

Starszy referent / Specjalista ds. technicznych w specjalności budowlanej w Biurze obsługi Klienta

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Starszy referent/Specjalista ds. technicznych w specjalności budowlanej w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Informuję, że [...]

Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w Pionie Technicznym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w Pionie Technicznym w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu     Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu [...]

Starszy referent/Specjalista ds. ogólnych w Pionie Technicznym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Starszy referent/Specjalista ds. ogólnych w Pionie Technicznym w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury [...]

Referent/Specjalista ds. elektrycznych w Biurze Obsługi Klienta w ZZK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent/Specjalista ds. elektrycznych w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu     Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego [...]

Starszy referent/ Specjalista ds. technicznych w specjalności budowlanej w BOK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Starszy referent/Specjalista ds. technicznych w specjalności budowlanej w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego we [...]

Starszy referent / Specjalista ds. technicznych w specjalności sanitarnej w BOK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Starszy referent/Specjalista ds. technicznych w specjalności sanitarnej w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu     Dyrektor [...]

Pracownik ds. technicznych w Dziale lokali Użytkowych w ZZK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Pracownik ds. technicznych w Dziale Lokali Użytkowych w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na [...]

Referent / Specjalista w Dziale Ekonomicznym w Zarządzie Zasobu Komunalnego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent/Specjalista w Dziale Ekonomicznym  w Zarządzie Zasobu Komunalnego   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została [...]

Pracownik ds. technicznych w Dziale lokali Użytkowych w ZZK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Pracownik ds. technicznych w Dziale Lokali Użytkowych w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje, że [...]

Referent/Specjalista ds. płac w Dziale Finansowo-Księgowym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent/Specjalista ds. płac w Dziale Finansowo-Księgowym W Zarządzie Zasobu Komunalnego         Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego [...]

Pracownik sekretariatu z Zarządzie Zasobu Komunalnego

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU                                  [...]

Referent/Specjalista ds.budowlanych w Dziale Przygotowania Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent/Specjalista ds. budowlanych w Dziale Przygotowania Inwestycji w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu     Dyrektor Zarządu Zasobu [...]

Referent/Specjalista w Dziale Ekonomicznym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent/Specjalista w Dziale Ekonomicznym w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu     Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje, [...]

Pracownik ds. technicznych w Dziale Lokali Użytkowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORUNA STANOWISKOPracownik ds. technicznych w Dziale Lokali Użytkowychw Zarządzie Zasobu Komunalnego we WrocławiuDyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje, że nabór na wymienione stanowisko został [...]

Referent / Specjalista ds. elektrycznych w Biurze Obsługi Klienta

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent/Specjalista ds. elektrycznych w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje, [...]

Referent/ Specjalista ds. elektrycznych w Biurze Obsługi Klienta

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent/Specjalista ds. elektrycznych w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu [...]

Referent w Dziale Windykacji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent w Dziale Windykacji w Zarządzie Zasobu Komunalnego   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została [...]

Starszy referent/ Specjalista ds. technicznych w specjalności sanitarnej w Biurze Obsługi Klienta 3

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO   Starszy referent / Specjalista ds. technicznych w specjalności sanitarnej w Biurze Obsługi Klienta nr 3 w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Dyrektor  [...]

Referent / Specjalista ds. elektrycznych w Biurze Obsługi Klienta

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   NA STANOWISKO   Referent/Specjalista ds. elektrycznych w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Dyrektor  Zarządu  Zasobu  [...]

Specjalista w Pionie Technicznym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Specjalista w Pionie Technicznym w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu   Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje, że nabór na [...]

Informacja o wynikach nabory na stanowisko Referent/Specjalista ds. elektrycznych w Biurze Obsługi Klienta

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU   NA STANOWISKO   Referent/specjalista ds. elektrycznych w Biurze Obsługi Klienta (umowa o pracę)     Dyrektor  Zarządu  [...]

Specjalista ds. technicznych w specjalności budowlanej w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Specjalista ds. technicznych w specjalności budowlanejw Biurze Obsługi Klientaw Zarządzie Zasobu Komunalnego     Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu [...]

Specjalista ds. technicznych w specjalności sanitarnej w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego

    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Specjalista ds. technicznych w specjalności sanitarnejw Biurze Obsługi Klientaw Zarządzie Zasobu Komunalnego    Informuję, że w wyniku zakończenia procedury [...]

metryczka