Kontrole

  1. Organem sprawującym nadzór nad Zarządem jest Prezydent Wrocławia.

  2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Wrocławia jest w szczególności uprawniony do:

    1. określania kierunków działania Zarządu;

    2. dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności Zarządu;

    3. dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele;

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Pakiet (9 września 2010)
Opublikował: Małgorzata Pakiet (9 września 2010, 21:37:28)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Pakiet (21 kwietnia 2011, 13:13:10)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8641