Forma prawna i tryb działania

ZZK jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej i ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. św. Elżbiety 3.

Podstawą gospodarki finansowej ZZK jest plan rzeczowo-finansowy (plan dochodów i wydatków), ustalony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

ZZK realizuje na terenie Miasta zadania statutowe, w szczególności na podstawie:
1)     ustawy z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3)     ustawy Pzp - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4)     ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
5)     ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
6)     Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
7)     ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


Załączniki:

1) Schemat organizacyjny ZZK - zał. nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZZK z dnia 20 czerwca 2022r.
Schemat organizacyjny (241kB) pdf

2) Statut ZZK stanowiący załącznik do uchwały Nr LIV/1571/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobu Komunalnego (Biuletyn Urzędowy RMW z dnia 16 września 2010 r. Nr 8, poz. 228 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sandra Gabryś (17 sierpnia 2021)
Opublikował: Sandra Gabryś (17 sierpnia 2021, 09:03:43)

Ostatnia zmiana: Sandra Gabryś (16 listopada 2022, 10:50:48)
Zmieniono: zmiana schematu organizacyjnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6818