Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP

Zgodnie z ustawą, informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10 ust.2).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j. ze zm.).

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Pakiet (8 czerwca 2011)
Opublikował: Małgorzata Pakiet (8 czerwca 2011, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Sandra Gabryś (22 września 2021, 13:01:39)
Zmieniono: Aktualizacja treśc

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9292