Prowadzone rejestry, ewidencje oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych


W ZZK prowadzone są następujące zbiory danych osobowych zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych :

  1. Komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.Zbiory danych osobowych przetwarzane sąprzez komórki organizacyjne Zarządu Zasobu Komunalnego

W Dziale Organizacji i Kadr prowadzone są rejestry :

  1. Zarządzeń i pism okólnych dyrektora ZZK,

  2. Pełnomocnictw i upoważnień udzielanych pracownikom ZZK przez dyrektora ZZK,

  3. Pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezydenta Wrocławia dyrektorowi ZZK,

W Dziale Nadzoru Właścicielskiego prowadzone są rejestry :

  1. Uchwał wspólnot mieszkaniowych,

  2. Zebrań wspólnot mieszkaniowych.

W Dziale Zamówień Publicznych i Umów prowadzone są rejestry:

  1. Zarządzeń dyrektora w sprawie powołania komisji przetargowych,

  2. Zamówień Publicznych,

  3. Centralny Rejestr Umów zawartych przez ZZK.

W Zespole ds. Koordynacji Międzydziałowej i Współpracy z Mediami :

  1. Centralny rejestr skar i wniosków ZZK.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Pakiet (9 września 2010)
Opublikował: Małgorzata Pakiet (9 września 2010, 21:36:39)

Ostatnia zmiana: Jarosław Bednarek (30 sierpnia 2016, 09:43:24)
Zmieniono: dodano link do Centralnego Rejestru Umów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11114