Przetargi bez procedury pzp unieważnione z 2018 roku


Przetargi bez procedury pzp o pozycjach 1 - 6 (z 6)



zamówienie na:

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu wejścia do piwnic w budynku mieszkalno - usługowym położonym przy Placu Solnym 11a, dz. nr 23/26, AM-24, obręb Stare Miasto we Wrocławiu.

rodzaj: roboty budowlane
termin składania ofert: 9 lipca 2018  10:00
data decyzji: 30 lipca 2018
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zamknięte - brak ofert 

zamówienie na:

Wymiana uszkodzonych szyb zespolonych w stolarce okiennej na elewacji frontowej budynku użytkowego położonego we Wrocławiu przy pl. Św. Macieja 5a (należącego w 100% do Gminy Wrocław)

rodzaj: roboty budowlane
termin składania ofert: 25 maja 2018  12:00
data decyzji: 8 czerwca 2018
przyczyna unieważnienia: Nie wyłoniono wykonawcy. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji wywiewnej dwóch lokali mieszkalnych

rodzaj: usługa
termin składania ofert: 9 maja 2018  10:00
data decyzji: 23 maja 2018
przyczyna unieważnienia: Nie wyłoniono wykonawcy. Przetarg ponowny. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu docelowego (strefy zamieszkania i/) dla terenów gminnych wnętrz podwórzowych

rodzaj: usługa
termin składania ofert: 26 lutego 2018  14:00
data decyzji: 12 marca 2018
przyczyna unieważnienia: Nie wybrano żadnej firmy - ponowne ogłoszenie 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu docelowego (strefy zamieszkania i/) dla terenów gminnych wnętrz podwórzowych

rodzaj: usługa
termin składania ofert: 14 lutego 2018  14:00
data decyzji: 26 lutego 2018
przyczyna unieważnienia: Przetarg powtórny 

Przetargi bez procedury pzp o pozycjach 1 - 6 (z 6)