Przetargi bez procedury pzp unieważnione z 2019 roku


Przetargi bez procedury pzp o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac: murarsko - tynkarskich, podłogowych, posadzkarskich, stolarskich, okładzinowych, malarskich, instalacji sanitarnych wraz z wymianą osprzętu oraz instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętui

rodzaj: roboty budowlane
termin składania ofert: 6 marca 2019  10:00
data decyzji: 20 marca 2019
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert 

zamówienie na:

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Płońskiego 10-12 we Wrocławiu

rodzaj: usługa
termin składania ofert: 14 lutego 2019  10:00
data decyzji: 28 lutego 2019
przyczyna unieważnienia: konieczność uzupełnienia dokumentacji 

Przetargi bez procedury pzp o pozycjach 1 - 2 (z 2)