Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Cieszyńskiego 12/13 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/244/20
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 lutego 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Kurkowej 61-63 i 65 we Wrocławiu

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK – NZ/290/3400/243/20
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 lutego 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Paulińskiej 13 i pl. Strzeleckim 30 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/264/20
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Łukasińskiego 6 i 7 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK – NZ/290/3400/242/20
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. W. Łukasińskiego 10 i 16 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/246/20
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łukasińskiego 16 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/240/20
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 21 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Żeromskiego 73, 78 oraz 83A we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/245/20
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZK - 2 zadania

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK-NZ/290/3400/267/20
wartość: pon. 5 350 000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)