Przetargi unieważnione z 2016 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 30 (z 30)zamówienie na:

Roboty budowlane w gminnych lokalach mieszkalnych (pustostanach) położonych we Wrocławiu

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZk-WP/3400/17/16
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp 

zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów( położonych przy pl. św. Macieja, ul. Podwale 62a, ul. Brodatego 16/8 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: licytacja elektroniczna
nr sprawy: ZZK-WP/3408/73/16
wartość: poniżej 5225000 euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu, zarządzanych przez ZZK

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: licytacja elektroniczna
nr sprawy: ZZK-WP/3408/67/16
wartość: pon. 5 225 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: brak postąpień 

zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu, zarządzanych przez ZZK.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: licytacja elektroniczna
nr sprawy: ZZK-WP/3408/68/16
wartość: pon. 5 225 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp 

zamówienie na:

Remont budynku przy ul. Dworcowej 12 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZK - WP/3400/55/16
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 19 maja 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/50/16
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnione 

zamówienie na:

Remont budynku przy ul. Dworcowej 12 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/28/16
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Usługi pielęgnacji zieleni na terenach zagospodarowanych wnętrz podwórzowych zarządzanych przez ZZK

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/20/16
wartość: procedura poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w budynkach, lokalach i obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław.

zamawiający: ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/6/16
wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Usługa opracowania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/5/16
wartość: procedura poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnione 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 30 (z 30)