zamówienie na:

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Jedności Narodowej 45 we Wrocławiu

rodzaj: usługa
termin składania ofert: 29 marca 2019  10:00
data decyzji: 12 kwietnia 2019
wynik postępowania: Wybrana została firma Ośrodek Postępu Technicznego 

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Jedności Narodowej 45 we Wrocławiu (dz. nr 169, AM-17, obręb Plac Grunwaldzki), oraz przeprowadzenie kontroli budynku w trybie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Ekspertyza techniczna oceni stan techniczny budynku w zakresie wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń oraz podłączeń urządzeń wentylacyjnych i grzewczych do przewodów kominowych. Ekspertyza będzie zawierać – poza oceną stanu faktycznego w ww. zakresie – zalecenia dotyczące sposobu usunięcia występujących nieprawidłowości (opis robót budowlanych lub czynności jakie należy wykonać i materiały budowlane, które należy zastosować). Wraz z ww. dokumentacją zostanie sporządzona kalkulacja (kosztorys) na realizację robót budowlanych, opisanych w ekspertyzie.

Zaproszenie do złożenia oferty (185kB) pdf
Formularz oferty (54kB) word
Decyzja PINB (387kB) pdf
Wzór umowy (61kB) pdf
Oświadczenie do oferty (24kB) pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (36kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Markiewicz (22 marca 2019)
Odpowiada za treść: Marian Nowotyński
Opublikował: Katarzyna Nychowska (22 marca 2019, 08:55:12)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Nychowska (12 kwietnia 2019, 07:02:36)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 788