zamówienie na:

Remont i przebudowa segmentu B w budynku przy ul. Ruskiej 46 A we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK-WP/3400/150/18
wartość: pon. 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp