zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK-WP/3400/267/17
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp