zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac: murarsko - tynkarskich, podłogowych, posadzkarskich, stolarskich, okładzinowych, malarskich, instalacji sanitarnych wraz z wymianą osprzętu oraz instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętui

rodzaj: roboty budowlane
termin składania ofert: 6 marca 2019  10:00
data decyzji: 20 marca 2019
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert 
Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac: murarsko - tynkarskich, podłogowych, posadzkarskich, stolarskich, okładzinowych, malarskich, instalacji sanitarnych wraz z wymianą osprzętu oraz instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i zabezpieczeń w lokalach:
1) ul. Góralska 38/2,
2) ul. Prusa 42/11,
3) ul. Ołbińska 9/11
określonych w kosztorysach ofertowych, które są podstawą oferty, stanowiącej integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 1.

Zaproszenie do złożenia oferty (269kB) pdf
Formularz oferty (36kB) word
Wzór umowy (227kB) pdf
Przedmiary i szkice lokali:
Góralska 38/2 (226kB) zip
Prusa 42/11 (294kB) zip
Ołbińska 9/11 (218kB) zip
Oświadczenie do oferty (24kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Markiewicz (27 lutego 2019)
Odpowiada za treść: Marian Nowotyński
Opublikował: Katarzyna Nychowska (27 lutego 2019, 11:02:03)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Nychowska (11 marca 2019, 10:58:05)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 570