zamówienie na:

Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZK - 2 zadania

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK-NZ/290/3400/267/20
wartość: pon. 5 350 000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4)