zamówienie na:

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łukasińskiego 16 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/240/20
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 21 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp