zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Łukasińskiego 6 i 7 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK – NZ/290/3400/242/20
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp