zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Żeromskiego 73, 78 oraz 83A we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/245/20
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp