zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/201/20
wartość: procedura poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp