zamówienie na:

Remont klatki schodowej w budynku położonym przy ulicy Otwartej 12A we Wrocławiu

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/79/20
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 29 września 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.