zamówienie na:

Remont budynku przy ul. Tęczowej 48 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK-NZ/290/3400/131/20
wartość: pon. 5 350 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp