zamówienie na:

Remont budynku przy ul. Skarbowców 25 we Wrocławiu

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/124/20
wartość: powyżej 5 350 000
termin składania ofert: 8 września 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.