zamówienie na:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 5 B we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - NZ/290/3400/100/20
wartość: powyżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.