zamówienie na:

Remont i przebudowa budynku przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (elewacja – segment B i C).

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/154/18
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.