zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/117/18
wartość: poniżej 5 548 000
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp