zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK-WP/3400/261/17
wartość: pon. 5 225 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp