zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 46/3, Kotlarskiej 30/8, Hlonda 8/3 oraz ul. Kościuszki 67/2a i Kołłątaja 32/5a.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/243/17
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.