zamówienie na:

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Tęczowej 48 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/235/17
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp  
Ogłoszenie o zamówieniu (91kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W celu uzyskania kompletnej SIWZ należy pobrać wszystkie zamieszczone poniżej pliki:
SIWZ (335kB) pdf
Zał. do SIWZ (word) (216kB) word
Zał. do wzoru umowy (131kB) zip
Przedmiary robót (197kB) zip
STWiORB (398kB) word
modyfikacja SIWZ 09.11.17 (37kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (29kB) pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Iwona Pęcak (3 listopada 2017, 13:17:44)

Ostatnia zmiana: Iwona Pęcak (24 listopada 2017, 13:38:46)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 701