zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/226/17
wartość: procedura poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp