zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK - WP/3400/222/17
wartość: procedura poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: rozstrzygnięte, ZADANIE nr II unieważnione art 93 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp