zamówienie na:

Usługi ochrony nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: ZZK - WP/3409/14/17
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 17 marca 2017  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

ogłoszenie o zamówieniu (247kB) pdf
załączniki (wersja word) (153kB) word
załączniki nr 7 do Ogłoszenia (626kB) zip

Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na pytania, zmieniony zostaje  termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 17 marca 2017 r. Pytania i odpowiedzi zostaną udostępnione wszystkim Wykonawcom niezwłocznie.

odpowiedzi na pytania (60kB) pdf
odpowiedź na pytanie nr 3 (47kB) pdf

Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Zamawiającego przy ul. Grabiszyńskiej 257 w pok. 102.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (32kB) pdf
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (34kB) pdf
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (37kB) pdf

metryczka


Opublikował: Edyta Filio (7 marca 2017, 12:23:46)

Ostatnia zmiana: Edyta Filio (30 marca 2017, 12:10:02)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 762