zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: licytacja elektroniczna
nr sprawy: ZZK-WP/3408/126/16
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2016  14:00
przyczyna unieważnienia: unieważnione - Wykonawca uchylił się od podpisania umowy