zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Licytacja elektroniczna
nr sprawy: ZZK - WP/3408/123/16
wartość: procedura poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2016  14:00
przyczyna unieważnienia: unieważnione-Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy