zamówienie na:

Budowa zadaszonych osłon śmietnikowych we wnętrzach podwórzowych należących do Gminy Wrocław.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK-WP/3400/112/16
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: ART. 93 UST.1 PKT 1) ustawy Pzp.