zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Licytacja elektroniczna
nr sprawy: ZZK-WP/3408/100/16
wartość: procedura poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2016  14:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp