zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ul. Mierniczej 24/12, Ołbińskiej 7/9, Łukasińskiego 10/20, Ołbińskiej 20/2, Ołbińskiej 18/10 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: licytacja elektorniczna
nr sprawy: ZZK - WP/3408/92/16
wartość: poniżej 5225000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp