Organizacja

Organizację ZZK reguluje statut i regulamin organizacyjny.

Siedziba ZZK mieści się przy ul. Św. Elżbiety 3 i Spiżowej 29/31

Terenem działania ZZK jest miasto Wrocław.

Zarządem Zasobu Komunalnego kieruje Dyrektor na zasadzie indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych mu zadań, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Wrocławia.

W skład ZZK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

PION DYREKTORA ZZK :

1. Dział Organizacji i Kadr,

2. Dział Prawny,

3. Dział Kontroli,

4. Dział Windykacji,

5. Zespół ds. Koordynacji Międzydziałowej i Współpracy z Mediami,6. Sekcja Informatyki,

6. Samodzielne Stanowisko ds. BHP.

7. Samodzielne stanowisko ds. ABI

PION Z-CY DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO :

1. Dział Lokali Użytkowych,

2. Dział Wspólnot Mieszkaniowych,

3. Dział Rozliczeń Mediów,

4. Dział Zamówień Publicznych i Umów,

5. Dział Eksploatacji,

6. Zespół ds. Koordynacji Pionu,

7. Dział Administracyjno-Gospodarczy.

PION Z-CY DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH :

1. Dział Techniczny,

2. Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów,

3.Dział Obsługi Rejonów,

4.Sekcja Głównego Energetyka.

PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH – GŁÓWNY KSIĘGOWY :

1. Z-ca Głównego Księgowego ds. Rozliczeń Wydatków,

2. Dział Finansowo-Księgowy,

3. Z-ca Głównego Księgowego ds. Rozliczeń Zasobu,

4. Dział Księgowości Zasobu Gminnego,

5. Dział Ewidencji Księgowej Najemców,

6. Dział Księgowy Najemców,

7. Sekcja Rozliczeń Podatku VAT,

8. Samodzielne Stanowisko ds. Systemu Księgowego,

9. Dział Windykacji Lokali Mieszkalnych,

10. Dział Udzielania Ulg Lokali Mieszkalnych,

11. Dział Ekonomiczny.

PION Z-CY DYREKTORA DS. OBSŁUGI KLIENTA:

1. Dział Kaucji i Lokali Mieszkalnych,

2. Zespół ds. Koordynacji Biur Obsługi Klienta,

3. Dział Zasobów i Dzierżaw,

4. BOK NR 1,

5. BOK NR 2,

6. BOK NR 3,

7. BOK NR 5,

8. BOK NR 7,

9. BOK NR 9,

10. BOK NR 10.

Funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych ZZK opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowo-rzeczowy, zatwierdzony zgodnie z procedurą uregulowaną w odrębnych przepisach.

Działalność ZZK finansowana jest ze środków budżetu Miasta. Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budżetem Miasta sprawuje Skarbnik Miasta.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Pakiet (26 lipca 2010)
Opublikował: Małgorzata Pakiet (26 lipca 2010, 09:33:39)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szydłowska (4 kwietnia 2016, 11:10:14)
Zmieniono: data obowiązywania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8672