Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

ZZK przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z zasadami określonymi w :

  1. Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

  2. Ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ,

  3. Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

  4. Ustawie z dnia 14 kwietnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  5. Instrukcji kancelaryjnej ( załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Zarządzie Zasobu Komunalnego).

Mieszkańcy Wrocławia przyjmowani są w ramach skarg i wniosków przez :

  1. Dyrektora – Anitę Białowąs w środy w godz. od 12:00 do 15:30

  2. Zastępców dyrektora - Irenę Sęk, Lucynę Bettę, Jana Sosulskiego, Mariana Nowotyńskiego, w środy w godz. od 12:00 do 15:30,

  3. Kierowników działów i sekcji w środy w godz. od 12:00 do 15:30

  4. Skargi i wnioski przyjmowane są we wszystkich siedzibach i we wszystkich biurach obsługi klienta ZZK.

  5. Dyrektor przyjmuje strony oraz rozpatruje skargi i wnioski w sprawach, których problematyka przekracza zakres nadzoru wykonywanego przez zastępców dyrektora lub dotychczasowy sposób załatwienia skargi lub wniosku budzi zastrzeżenia.Zastępcy dyrektora przyjmują, rozpatrują i załatwiają skargi i wnioski w sprawach objętych zakresem działania nadzorowanych komórek organizacyjnych ZZK.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Pakiet (9 września 2010)
Opublikował: Małgorzata Pakiet (9 września 2010, 21:36:02)

Ostatnia zmiana: Magdalena Blaczek (21 maja 2020, 11:11:09)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6194