Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 5320)

Przetarg nieograniczony

Zmiana wysokości kar umownych w § 11 ust. 1 pkt 1, 8, 11 z 3% na 0,5%


Data: 2020-10-28 14:03:06
Autor: Konrad Kwaśniak

Przetarg nieograniczony

Informacja o unieważnieniu postępowania


Data: 2020-10-28 12:52:20
Autor: Katarzyna Pawlaczek

przetarg nieograniczony

wynik postępowania


Data: 2020-10-28 11:12:26
Autor: Edyta Filio

Data: 2020-10-27 14:51:40
Autor: Małgorzata Warzyńska

Przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert.


Data: 2020-10-27 13:31:06
Autor: Ewa Manowita

Data: 2020-10-26 14:18:21
Autor: Małgorzata Warzyńska

Data: 2020-10-26 14:08:11
Autor: Małgorzata Warzyńska

Przetarg nieograniczony

Poprawa omyłki w "Informacji z otwarcia ofert


Data: 2020-10-26 13:47:44
Autor: Katarzyna Pawlaczek

Przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-10-26 13:31:14
Autor: Katarzyna Pawlaczek

Przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-10-26 12:04:51
Autor: Konrad Kwaśniak

Przetarg nieograniczony

Odpowiedź na pytanie wraz z modyfikacją SIWZ.


Data: 2020-10-26 10:17:56
Autor: Ewa Manowita

Przetarg nieograniczony

informacja o wyborze


Data: 2020-10-26 09:58:52
Autor: Iwona Pęcak

Data: 2020-10-23 14:11:09
Autor: Małgorzata Warzyńska

Przetarg nieograniczony

omyłka pisarska


Data: 2020-10-23 14:10:50
Autor: Iwona Pęcak

Data: 2020-10-23 14:06:42
Autor: Małgorzata Warzyńska

Przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-10-22 14:17:04
Autor: Konrad Kwaśniak

Data: 2020-10-22 13:31:28
Autor: Edyta Filio

Przetarg nieograniczony

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacja SIWZ.


Data: 2020-10-22 12:33:15
Autor: Ewa Manowita

Strona główna

aktualizacja


Data: 2020-10-22 11:13:03
Autor: Jarosław Bednarek

Data: 2020-10-22 11:10:38
Autor: Jarosław Bednarek
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 5320)