Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 5115)

Data: 2020-08-11 13:28:59
Autor: Konrad Kwaśniak

przetarg nieograniczony

informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-08-11 13:14:23
Autor: Edyta Filio

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-08-11 12:27:23
Autor: Konrad Kwaśniak

wykaz KZ/15/2020 terenów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2020-08-11 11:27:38
Autor: Alicja Goraj

wykaz KZ/14/2020 terenów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2020-08-11 10:42:54
Autor: Alicja Goraj

Data: 2020-08-11 10:39:04
Autor: Alicja Goraj

przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-08-10 13:33:27
Autor: Konrad Kwaśniak

przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-08-07 14:14:05
Autor: Konrad Kwaśniak

przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-08-07 13:36:11
Autor: Konrad Kwaśniak

usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 138 o ustawy Pzp

uzupełnienie odpowiedzi na pytania z 05.08.2020 r.


Data: 2020-08-07 13:34:19
Autor: Edyta Filio

przetarg nieograniczony

wynik postępowania


Data: 2020-08-06 13:09:19
Autor: Edyta Filio

przetarg nieograniczony

Informacja o unieważnieniu postępowania


Data: 2020-08-05 14:05:55
Autor: Konrad Kwaśniak

Przetarg nieogranoczony

informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-08-05 13:43:06
Autor: Małgorzata Warzyńska

przetarg nieograniczony

Informacja o unieważnieniu postępowania


Data: 2020-08-05 13:38:25
Autor: Danuta Bogielska

Przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-08-05 13:09:47
Autor: Katarzyna Pawlaczek

Przetarg nieograniczony

odpowiedzi na pytania


Data: 2020-08-05 12:59:51
Autor: Edyta Filio

przetarg nieograniczony

odpowiedzi na pytania


Data: 2020-08-05 12:36:55
Autor: Edyta Filio

Przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-08-05 12:27:21
Autor: Danuta Bogielska

Przetarg nieograniczony

Pytanie nr 1-6 i odpowiedzi


Data: 2020-08-05 12:23:54
Autor: Katarzyna Pawlaczek

Przetarg nieograniczony

Pytanie nr 1-6 i odpowiedzi


Data: 2020-08-05 12:15:20
Autor: Katarzyna Pawlaczek
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 5115)